DOMENIU DE ACTIVITATE

 

Activitati S.C. ICSITPML S.A. Craiova

 

-         comercializarea de servicii in domeniul cercetarii, proiectarii de mine si cariere de lignit, geologie, studii de fezabilitate, proiecte de organizare;

-         efectuarea de studii de fundamentare tehnico-economica, cercetari si experimentari in unitati de productie miniera;

-         elaborarea de studii de prognoza si marketing pentru zacamintele de lignit, carbune brun si turba;

-         proiectarea de fluxuri tehnologice pentru mine si cariere;

-         participarea la elaborarea standardelor si regulamentelor nationale si internationale in domeniul minier;

-         elaborarea lucrarilor de interes national, care intra in profitul activitatii institutului, finantate de la bugetul statului;

-         elaborarea de proiecte de constructii miniere si utilaje tehnologice ca: incinte miniere, statii de preparare, sortare, spatii de depozitare, turnuri de extractie, noduri de distributie;

-         linii de incarcare in flux continuu;

-         dispecerizare in subteran si la cariere;

-         proiecte de constructii sociale;

-         studii geotehnice si lucrari de stabilitate;

-         elaborarea lucrarilor de constructii pentru alimentari cu apa si agent termic;

-         elaborarea documentatiilor de conservare si de inchidere a minelor si carierelor;

-         elaborarea documentatiilor de obtinere a licentelor de exploatare conform Legii Minelor nr.61/1998;

-         cercetare si proiectare a metodelor si echipamentelor tehnologice din industria miniera;

-         cercetarea si realizarea sistemului tehnologic minier si aplicarea lui in situatii specifice;

        

 

Domenii pentru  care se doreste colaborare:

-         implementarea standardelor Uniunii Europene in sectorul minier;

-         monitorizarea factorilor de mediu in zonele miniere din tara;

-         dotarea laboratorului de mediu cu echipamente si instalatii adecvate;

-         strategia pe termen mediu si lung in sectorul minier al carbunilor ca baza energetica;

 

 

Directii de dezvoltare:

-         refacerea, redarea in circuitul natural si reabilitarea mediului inconjurator in zonele miniere;

-         tratarea si neutralizarea materialului steril si re-evaluarea materialului steril reciclabil ;

-         elaborarea de programe si tehnologii de curatare a zonelor afectate de lucrarile miniere;

-         elaborarea tehnologiilor de reconversie a mediului inconjurator: redarea terenurilor degradate in circuitul economic, depoluarea aerului, a solului si a subsolului, a apelor, refacerea florei si faunei, reciclarea reziduurilor;

-         metode si tehnologii de reciclare a reziduurilor industriale;

-         studii de impact

-         monitorizarea factorilor mediului inconjurator in zonele miniere;

 

Lucrari realizate in colaborare cu parteneri internationali:

-         studii privind proiectarea unei exploatari miniere la suprafata in Guaiba-Brasilia cu o capacitate de 3 mil.t/an, cu excavatii moderne, transport si tehnologie de descarcare;

-         studii asupra proiectarii unei exploatari miniere la suprafata in conditii speciale de sol, cu excavatoare cu palete si transport cu autobasculante in Kalimandan-Indonesia;

-         proiectarea unei exploatari miniere de carbune brun in Lubimbi-Zimbawe

-         colaborare cu Institutul de Proiectare Miniera din Petrosani pentru deschiderea unui bazin minier in Bailong-China;

-         studii privind deschiderea si exploatarea unei mine in Elbistan-Turcia

-         studii privind capacitatea optima de excavare in exploatarile miniere din Rom`nia si Germania;

-         documentatii tehnice privind benzile transportoare din bazinele miniere din Tinezi, Bogyoka si Yotogon-Turcia;

-         proiecte privind carbunele si modalitatile de transport in minele din Patna si Ranchi-India;

-         analize preliminare pentru deschiderea unei exploatari miniere in Lakhra-Pakistan;

-         participari la sedintele Comisiei Tehnice a CECSO (European Committee for Solid Fuels)