TIPURI DE PROIECTE

 

-         documentatii tehnice si economice pentru deschiderea si dezvoltarea de noi bazine miniere cu exploatare la zi sau in subteran;

-         elaborare / expertizarede documentatii geologice,geologico - tehnice si tehnico economice pentru activitati miniere;

-         proiecte, programe si rapoarte de explorare, dezvoltare, exploatare

-         evaluarea resurselor / rezervelor pentru substante minerale utile solide;

-         studii de prefezabilitate si fezabilitate;

-         documentatii pentruinstituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, dezvoltare si exploatare;

-         elaborarea documentatiilor pentru instituiri de perimetre de protectie hidrogeologica si sanitara;

-         studii de reconversie a fortei de munca Ón minerit;

-         studii de Ómbunatatire a microclimatului minier

-         efectuarea lucrarilor de teren si laborator aferente studiilor geologice (geotehnicehidrogeologice, stratigrafice);

-         expertizare Ón domeniile : executarea lucrarilor de prospectiune, executarea lucrarilor de explorare inclusiv a studiilor geologice si geotehnice, executarea de lucrari si documentatii hidrogeologice,executarea lucrarilor de exploatare - dezvoltare;

-         executarea de documentatii topografice, studii de teren, foraje;

-         introducerea tehnologiilor moderne in unitatile miniere;

-         proiecte pentru constructiile sociale aferente bazinelor miniere;

-         intocmirea de studii de gospodarire a apelor, de deviere a apelor de canalizare si furnizare de apa potabila in incintele miniere;

-         intocmirea de studii de fezabilitate si proiecte:

1.           gospodarirea apelor;

2.           hidroedilitare;

3.           constructii hidrotehnice;

4.           imbunatatiri funciare;

-         consultanta aferenta domeniilor prevazute la punctele anterioare

-         intocmirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;